Het Brain Gym Trainingscentrum onderzocht de effecten van Brain Gym-oefeningen bij leesachterstand


In 2011 heeft het Brain Gym Trainingscentrum een tweejarig, empirisch onderzoek afgerond. 
De initiatiefnemers richtten zich op leerlingen die – ondanks extra hulp – duidelijk te weinig vorderingen maakten met technisch lezen. Deze leerlingen kregen een speciaal hulpprogramma dat zes weken duurde. 
De hulp bestond uit drie keer per week gerichte Brain Gym-oefeningen uitvoeren voorafgaande aan een leesactiviteit en een of twee keer een Dennisons Lateraliteits Repatterning.
(DLR; een individuele procedure waarmee door middel van afwisselend eenzijdige en tweezijdige bewegingen de samenwerking tussen de ogen en het gehele brein verbetert) 

Er deden 33 kinderen mee; 15 meisjes en 18 jongens van 6 verschillende basisscholen.
Als meetinstrument werden de leestoetsen gebruikt die de betreffende scholen hanteerden; de AVI- of ILOtoetsen (tekst lezen) en de DMT (lossen woorden). 

  • De toetsresultaten lieten zien dat ruim 74% van deze 33 leerlingen aantoonbaar vooruitgegaan is. 
  • Ook kinderen met een diagnose dyslexie (en ADHD) boekten goede vooruitgang. 
  • Vrijwel alle kinderen (32) noemden zelf een positieve verandering ten opzichte van hun beleving van lezen. De verbeterde motivatie werd genoemd door alle leerkrachten of Brain Gym-begeleiders.  


Leesplan ‘Beter Lezen met Brain Gym’: 

De positieve resultaten van dit onderzoek hebben geïnspireerd tot het verder ontwikkelen van dit hulpprogramma. Hieruit is het leesplan ‘Beter Lezen met Brain Gym’ ontstaan.  
Meer lezen: LeesplanOver de uitgangspunten voor dit onderzoek kunt u hier lezen:
Uitgangspunten onderzoekEerder vergelijkbaar onderzoek in het buitenland gaf positieve resultaten te zien.
Zie: Ander onderzoek


Om te downloaden: