Ervaringen en reacties uit de praktijk


In het onderwijs

Jeannette, leerkracht groep 4:
Een van de leerlingen stagneerde in zijn leesproces; al een half jaar kwam hij maar niet naar een volgend AVI-niveau. Ik ben hem individueel gaan begeleiden met Brain Gym.
Toen hij 6 weken later weer getest werd, kwam hij 2 niveaus hoger uit. Hij zei zich veel rustiger te voelen en had meer zelfvertrouwen om de test te doen.  

Maria, groepsleerkracht basisonderwijs:
Ik doe tussen de vakgebieden door diverse Brain Gymoefeningen. Je merkt dat de leerlingen daarna beter geconcentreerd zijn. Sommige kinderen doen ook op andere momenten bijvoorbeeld de Denkschakelaar of de Breinknoppen, wanneer ze daar behoefte aan hebben.
Het is prettig dat de oefeningen meestal gewoon in de klas gedaan kunnen worden.
 

Mies, leerkracht groep 3/4:
Jan had groep 3 gedoubleerd. In groep 4 werd het steeds moeilijker om hem te betrekken bij de les. De Schoolbegeleidingsdienst werd ingeschakeld en hun advies was: speciaal onderwijs. Dit wilden de ouders echter niet.
Ik had in die periode net de cursus Brain Gym 101 gedaan en ben Jan wekelijks gaan begeleiden met Brain Gym.
Drie maanden later werd hij opnieuw getest. Zijn leesniveau was gestegen van 1 naar 3.
Tussentijdse reactie van Wilma, de tweede leerkracht van deze groep:  "Meteen al tijdens de eerste maand dat met Brain Gym werd gewerkt veranderde Jan van een ongeïnteresseerde leerling die nergens meer mee te boeien was, in één die graag overal aan mee deed en ook eigen inbreng had. Het lezen is van de grond gekomen”.
Weer drie maanden later bekeek de Schoolbegeleidingsdienst zijn vorderingen. De conclusie was: Jan kan op de gewone basisschool blijven; met een aangepast programma. Inmiddels heeft Jan onze basisschool naar tevredenheid afgesloten. 

Simone, groepsleerkracht:  
Een moeder vertelt dat haar zoontje altijd slecht in slaap komt (druk in het hoofd). Van een collega die Brain Gym op school gebruikt kregen ze de tip om ’s avonds de Brain Gym-oefening Voetflex te doen. Hij wordt daar merkbaar rustiger van en valt wat sneller in slaap.  

Trudy, remedial teacher: 
Johan is vandaag getoetst voor niveau-lezen. Hij was zeer gehaast om snel met de rest van zijn groep mee op excursie te kunnen gaan. Door de haast las hij heel veel fouten. Samen deden we enkele Brain Gym-oefeningen. Johan werd rustiger en daarna verliep de toets goed!    


In de individuele praktijk  

Gewerkt met Marjolein, examenjaar Mavo.  
Aanleiding was de enorme moeite die ze moest doen voor de wiskundeproefwerken en het gebrek aan zelfvertrouwen dat hiermee gepaard ging.
Tijdens het consult voelde M. zich al aanmerkelijk rustiger en meer ontspannen worden.
Ze heeft thuis én vlak voor de wiskundeles nog enkele oefeningen gedaan.
Later die week meldde ze trots te zijn, ze had (voor het eerst) een ruime voldoende gehaald voor het proefwerk én ze had zich rustig gevoeld tijdens het maken van dat proefwerk! Ze zei erbij: "Eigenlijk is het niet zo erg moeilijk.”
Daarna kon ze zich beter toe zetten om rustig te oefenen voor de proefwerken en bleef ze overwegend voldoendes halen.   

Consulten met Joost, basisschool groep 4. 
Met Brain Gym gewerkt aan het verbeteren van zijn technisch lezen.
Zijn moeder kwam na de tweede keer vertellen dat het net leek of "hij spraakwater te drinken had gekregen” want hij had (voor het eerst uit zichzelf) thuis de telefoon aangenomen en een heel verhaal verteld aan de beller (zijn oma). Dit was iets nieuws.
Bij de eerstvolgende leestoets op school kwam Joost 2 niveau’s hoger uit, terwijl hij daarvoor al driekwart jaar niet was gevorderd.  

Consulten met Martijn, examenjaar Mavo. 
Enkele keren met behulp van Brain Gym gewerkt aan de vakken Nederlands  en Engels. Hij had vooral moeite met het lezen van de literatuur.
Korte tijd later kwam de reactie van Martijn: "Hè hè, dat is gelukt”.  

Consult met Emmy, 52 jaar.  
Eenmaal met Brain Gym gewerkt als voorbereiding op een praktijkexamen; om hiervoor het zelfvertrouwen te vergroten. Ze zag er namelijk nogal tegenop. 
Reactie naderhand van Emmy: "Ik voelde me zo rustig, ik heb het examen heel goed gedaan”.  

De namen zijn veranderd.