Bestanden / Downloads

Bestand Downloaden
Fitter en slimmer met Brain Gym - In dit artikel lees je welke positieve invloed Brain Gym kan hebben op het leren en met name op technisch lezen. Artikel Fitter en slimmer met Brain Gym.pdf
Brain Gym route - Na Brain Gym zijn er meerdere mogelijkheden. BrainGymroute.gif
Samenvatting van het onderzoek - Dit is een samenvatting van het onderzoek 'Beter lezen met Brain Gym oefeningen'waarin je kan lezen wat de effecten waren van beweging, in de vorm van Brain Gym, op het technisch lezen. Samenvatting onderzoek _Beter Lezen met Brain Gym oefeningen_.pdf
Verslag onderzoek Brain Gym en technisch lezen - Verslag van het onderzoek Brain Gym-oefeningen bij achterstand in technisch lezen verslag onderzoek_Brain Gym en technisch lezen_Ned.pdf