Slimmer met Brain Gym?


Brain Gym is een speelse en tegelijkertijd doeltreffende werkwijze: eenvoudig toe te passen in het onderwijs, individuele begeleiding, therapie, maar ook thuis en op het werk.


De oefeningen die hierbij gebruikt worden stimuleren het leren en ook het naar buiten brengen van wat geleerd is.
Belangrijke effecten van Brain Gym oefeningen kunnen zijn:
een verbeterde concentratie,
meer motivatie,
een betere coördinatie; bijvoorbeeld de oog-handcoördinatie.
In de praktijk valt vaak als eerste de verbeterde concentratie op.


In Brain Gym staat bewegen centraal.

Door te bewegen gaan taken gemakkelijker en word je slimmer. Coördinerende bewegingen met het lichaam bevorderen een zelfde soort activiteit in het brein. Dit komt uit verschillende onderzoeken naar voren.
Er zijn specifieke oefeningen voor lezen, schrijven en voor andere vakken. Daardoor hebben Brain Gym oefeningen meer speciaal effect dan algemenere bewegingsactiviteiten.
 
 
 
Het Brain Gym Trainingscentrum:
 


  • voerde een Onderzoek Lezen en Brain Gym uit naar de effecten van Brain Gym bij leesachterstand.
  • ontwikkelde het Leesplan 'Beter Lezen met Brain Gym'. Dit is een kort begeleidingstraject voor leerlingen die moeite hebben met lezen.
  • biedt Opleiding en coaching aan (toekomstige) Brain Gym-begeleiders en aan Leescoaches.
  • biedt opleiding aan ouders, leerkrachten en andere leerlingbegeleiders die de oefeningen willen integreren in hun privé- of professionele leven.
Basisscholen en ouders kunnen begeleiding voor hun kind(eren) aanvragen.