Brain GymŪ is ontwikkeld door de Amerikaanse orthopedagoog Dr. Paul Dennison


In zijn jeugd ondervond Dennison veel last van leerproblemen; hij was dyslectisch en kon slecht zien. Door deze ervaringen gedreven verrichtte hij als pedagoog onderzoek naar oorzaken van en oplossingen voor leerproblemen.

Hij begon in 1969 zijn zoektocht naar nieuwe wegen om zijn studenten te helpen hun leervaardigheden te verbeteren. 
Dennison is de grondlegger en was jarenlang directeur van de Valley Remedial Group Learning Centers in Californië. Hij werkte samen met andere pedagogen, optometristen en ontwikkelingsspecialisten.


Hij bestudeerde hoe bewegingen het leerproces beïnvloeden en bevorderen. 
Zo ontdekte hij spectaculaire mogelijkheden om door middel van fysieke oefeningen onder andere beter te gaan lezen en schrijven. Deze mogelijkheden heeft hij in de leercentra jarenlang in praktijk gebracht, geobserveerd, bestudeerd en er uitgebreid research naar gedaan. 

Hij ontwikkelde een voor die tijd opzienbarende visie over de relatie tussen bewegingspatronen en leerprocessen: bewegen heeft niet alleen invloed op fysiek leren maar ook op het cognitieve leren.
De ontdekkingen zijn gebaseerd op het verband dat bestaat tussen de fysieke ontwikkeling, het verwerven van taal en de schoolse vaardigheden.
 


Voor zijn onderzoek naar het verwerven van leesvaardigheden in relatie tot de ontwikkeling van het brein ontving Dennison in 1975 een universitaire prijs (Phi Delta Kappa) en behaalde aan dezelfde University of Southern California zijn titel van Doctor in de Opvoedkundige Wetenschappen.

De methode die Dennison samen met zijn vrouw Gail ontwikkelde noemde hij aanvankelijk 'Educational Kinesiology'. Hij vereenvoudigde het tot Edu-K en paste het programma zodanig aan dat het goed kan worden toegepast in het onderwijs. De oefeningen kregen de naam Brain Gym®.
Vanaf 1981 dragen Paul en Gail Dennison dit educatieve programma uit op internationaal niveau.

Brain Gym® is in de Verenigde Staten door de National Learning Foundation erkend als een van de twaalf meest efficiënte en vernieuwende programma's ter verbetering van het leren.

Invloed van bewegen op leren