Cursus Brain GymŪ101 en vervolg


Bij het Brain Gym Trainingscentrum vind je het volgende cursusaanbod.
Klik op de link voor uitgebreide informatie.

Brain Gym® 101
 
Praktijkdag Brain Gym
   
Dubbele Doedel Spel

Brain Gym en Reflexen

Verdiepingsdag: het Leesplan
 
The Essential Tool

Brain Gym® 201


Informatie en inschrijven 
Ede: Monique de Groote-van Tol; info@braingym-ki.nl
Amsterdam: Elly Dienske; contact@braingym.nl 

Praktische gegevens over bovengenoemd cursusaanbod:

Brain Gym® 101
Cursusdata in 2021: 
 16 + 17 januari  - Amsterdam  (deel 1)
 20 + 21 maart  - Amsterdam  (deel 2)
 
 10 + 11 april   - Amsterdam  (deel 1)
 26 + 27 juni   - Amsterdam  (deel 2)
 
 6, 7 + 20, 21 maart   - in Ede (geheel 101)
 
 12, 13 + 26, 27 juni   - in Ede (geheel 101)

Zie ook de volgende websites: 
Amsterdam  www.braingym.nl
 


 30 + 31 januari 2021  - in Ede
 

Datum in 2021 (keuze uit):
 6 februari 
 6 november

Zie ook de website: www.braingym-ki.nl
Inschrijven: Monique de Groote-van Tol; info@braingym-ki.nl
 

Verdiepingsdag: het Leesplan
Datum in 2021 (keuze uit):
 24 april
 20 november

Inschrijven: Monique de Groote-van Tol; info@braingym-ki.nl
Locatie: Ede
Investering: €130,- (inclusief materiaal, thee/koffie)
 

Datum in 2021:  volgt


Datum in 2021:  volgt
Investering:  €139,-  (inclusief cursusboek, thee/koffie met iets lekkers) 
Inschrijven: Monique de Groote-van Tol; info@braingym-ki.nl
 

Module een (Nederlands):  27 + 28 maart 2021

       
Module een (Engels) 7 + 8 september 2021  
Module twee (Engels) 9 + 10 september  2021  
Module drie (Engels)11 + 12 september  2021   (1½ dag)
Module vier (Engels):  12 september  2021   (½ dag)
 
Locatie: Ede of omgeving
Investering: (inclusief cursusboek, thee/koffie met iets lekkers)
Module een (Nederlands):   € 290,-
 
Module een (Engels):  € 335,-
Module twee:  € 335,-      Modules 1 & 2 =  € 650,-
Module drie:   € 250,-
Module vier:   €  90,-       Modules 1 t/m 4 =  € 965,-

Inschrijven: Monique de Groote-van Tol; info@braingym-ki.nl


Datum in 2021 (keuze uit):
 10 april 
 2 oktober
 
Locatie:  Ede
Investering: € 130,- (inclusief cursusboek, thee/koffie met iets lekkers)
Inschrijven: Monique de Groote-van Tol; info@braingym-ki.nl


Brain Gym® 201 (Optimale Brein Organisatie OBO)  
Data in 2021: 28, 29 + 30 mei 
Locatie: Ede
Investering:  € 395,-  (inclusief cursusboek, thee/koffie met iets lekkers)


Uitgebreide opleiding 
Er zijn verschillende andere mogelijkheden om de kennis en ervaring uit te breiden. 

Om te downloaden: