the Essential Tool


Een efficiënte manier om snel te kunnen zien wat iemands kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen zijn. Bruikbaar op school, thuis of in de individuele praktijk.  

Met behulp van de liggende 8, de lemniscaat, krijg je inzichten over de manier van leren van je kind, cliënt of leerling.  

Deze werkwijze is reeds succesvol gebleken om leerprestaties en zelfvertrouwen te bevorderen in zowel basis- als voortgezet onderwijs.

Deze cursus bestaat uit 4 modules en is toegankelijk voor iedereen. Het is mogelijk om alleen module 1 te volgen.
Wenselijke voorkennis: een Brain Gym module of andere relevante vooropleiding (in overleg)

Voorkennis voor module 3: module 1 en 2 + kennis van de reflexen.

Docent: Terry Webb (vervolgmodules)
             Module 1: Monique de Groote-van Tol en Elles Steenvoort-Huijsmans

Data: 
Module een (Nederlands): 27 + 28  maart  2021
 
Module een (Engels): 7 + 8 september 2021  
Module twee: 9 + 10 september  2021    
Module drie:  11 + 12 september  2021  (1½ dag)
Module vier:  12 september  2021  (½ dag)
 
 

Locatie: Ede OF omgeving
Investering:  (inclusief cursusboek(en), thee/koffie met iets lekkers): 
Module een (Nederlands):   € 290,-
 
Module een (Engels): € 335,-
Module twee:  € 335,-      Modules 1 & 2 =  € 650,-
Module drie:   € 250,-
Module vier:   €  90,-       Modules 1 t/m 4 =  € 965,-

   

Informatie en inschrijving:
Monique de Groote-van Tol, info@braingym-ki.nl 

Inhoud module een, o.a.:
 • Instructies voor het tekenen van de lemniscaat
 • Centering, Aandacht en focus
 • Hydratatie
 • Schouders en nek
 • Oversteken van de middellijn
 • Grof en fijn motorische bewegingen
 • Dominantieprofielen, Meest geschikte plaats in de klas

  Inhoud module twee, o.a.:
  • Gedrag, motivatie, snelheid van verwerken
  • Informatieverwerking via de ogen en de oren
  • Oog-volgbeweging
  • Keuzes maken, omgaan met veranderingen
  • Zelfvertrouwen, Persoonlijke grenzen

  Inhoud module drie:
  • Herkennen van reflexen in de Acht
  • Format voor herstel van de balans
   
  Inhoud Module vier: (½ dag)
  Integratie van alle onderwerpen van de eerste 3 modules, wat de samenhang zichtbaar maakt.  

  Om leervaardigheden te verbeteren en voor correctie van gevonden onbalansen worden voornamelijk Brain Gym oefeningen ingezet. Gewenste voorkennis: Brain Gym® 101 of 104 of 170