Andere onderzoeken naar effecten van beweging op leerprocessen


Andere onderzoeken naar effecten van beweging op leerprocessen zijn bijvoorbeeld te vinden op de volgende websites:  

Rijksuniversiteit Groningen: www.rug.nl
Wetenschappelijk onderzoek (2006) door Karin van der Borgt: New neurons in the adult brain.
Dit onderzoek wees uit dat ratten en muizen meer hersencellen produceren door veel te rennen. De dieren konden na het rennen beter nieuw gedrag aanleren en onthouden. Dit effect kwam met name naar voren als de dieren gingen bewegen uit vrije wil; echter niet wanneer er sprake was van dwang of stress.
De groei van het aantal neuronen was het grootst in de hippocampus: het gebied in de hersenen dat een zeer belangrijke rol speelt in leren en onthouden. 

Het persbericht over dit onderzoek heet ‘Sport goed voor lichaam en geest’
U vindt dit bericht onder Nieuws --> Meer Nieuws --> Nieuwsarchief --> Nieuwsarchief 2006:  003 januari 2006  


Amerikaans onderzoek: www.movementbasedlearning.com
Cecilia (Freeman) Koester, M. Ed. startte in 1998 een wetenschappelijk opgezet onderzoeksproject van een jaar op een basisschool: A Brain Gym Research Project on Reading. 
Een deel van de leerlingen deed Brain Gym in combinatie met lezen, de controlegroep deed dit niet.  Na een jaar waren de vorderingen bij de leerlingen die wel Brain Gym-oefeningen gedaan hadden 2 x zo groot als in de controlegroep.
Bovendien viel het in de groepen waar dagelijks Brain Gym-oefeningen werden gedaan op dat het zelfvertrouwen van de leerlingen was verbeterd, de sfeer in de klas rustiger was geworden en de leerlingen lezen als minder moeilijk waren gaan ervaren. 

Het korte verslag van dit onderzoek heet ‘A Summary of a Brain Gym Research Project on Reading’. U vindt dit onder: Articles & Research op bovengenoemde website.
Er is ook een boek over dit onderzoek verschenen: Brain Gym and Its Effect on Reading Abilities. Zie op genoemde website: Bookstore.