De uitgangspunten voor het Leesplan


Bij vaardigheden als lezen is het onder andere van belang dat:
  • beide ogen samenwerken: om voorbij het elkaar overlappende middengebied te komen en de regels te kunnen volgen;
  • zowel de linker als rechter hersenhelft actief is: om toegang te hebben tot alle taalgebieden, om de tekst te kunnen analyseren én begrijpen.
Het ervaren van stress (bijvoorbeeld angst om fouten te maken of om te langzaam te lezen) kan een belemmerend effect hebben op de leesvorderingen. Die stress kan zo hevig zijn dat de leerling alleen nog maar aan het overleven is. In zo’n situatie worden kleine spiertjes (zoals rond de oren en ogen) minder goed gevoed waardoor het lezen moeilijker gaat.  


Specifieke BrainGym-oefeningen die in het leesplan worden gebruikt:
  • activeren de onderlinge samenwerking tussen de linker- en rechterkant van het brein en van het lichaam. De linker- en rechterhersenhelft hebben elk hun specifieke eigenschappen. Door de verbeterde samenwerking tussen beide kanten worden zowel het analyseren als synthetiseren aangesproken; 
  • zorgen voor minder spanning op de ogen en ondersteunen de ogen om op een ontspannen manier over de regel heen en weer te bewegen tijdens het lezen; 
  • stimuleren de coördinatie tussen de ogen en het brein;
  • zorgen voor het afnemen van stress en voor een betere concentratie.  
Op die manier helpen BrainGym-oefeningen om belemmeringen die het leesproces in de weg kunnen staan te verminderen, waardoor het lezen zal verbeteren.