Bestanden / Downloads

Bestand Downloaden
Artikel 'Fitter en slimmer met BrainGym' -
Artikel Fitter en slimmer met BrainGym.pdf
BrainGymroute - Na BrainGym zijn er meerdere mogelijkheden.
BrainGymroute.gif
Samenvatting van het onderzoek -
samenvatting_onderzoek_braingym_technisch_lezen.pdf
Verslag van het onderzoek BrainGymoefeningen bij leesachterstand -
verslag_onderzoek_braingym_technisch_lezen.pdf