Het begeleidingstraject verloopt als volgt:


  • Allereerst een kennismakingsgesprek van de BrainGymbegeleider met de leerling en de betrokkenen van de school of de ouders. Afspraken worden gemaakt omtrent praktische uitvoering; zoals tijdstip wanneer en plaats waar gewerkt kan worden maar ook: welke volwassene oefent en leest minimaal 2 keer per week met de leerling(en). Dit kan een leerkracht zijn of een ouder.
  • De leerling wordt getoetst, tenzij dit maximaal 2 weken daarvoor net is gebeurd.
  • De BrainGymbegeleider leert de leerling(en) en de volwassene de BrainGym-oefeningen die gebruikt worden aan en voert (zo spoedig mogelijk na de start van de oefenperiode) de individuele Dennisons Lateraliteits Repatterning uit.  Na enkele weken voert de begeleider een Drie-dimensionale Repatterning uit.
(Repatterning: een individuele procedure waarmee door middel van afwisselend eenzijdige en tweezijdige bewegingen de samenwerking tussen de ogen en het gehele brein verbetert) 

  • Dan start de oefenperiode:  De afgesproken begeleider voert samen met de leerling de oefeningen uit en daarna lezen ze: even lang als het niveaulezen voor de betreffende leerling doorgaans is. Dit gebeurt minimaal 2 keer per week. 
  • Deze periode zal tenminste 8 weken duren. 
  • Direct na de oefenperiode wordt dezelfde soort leestoets afgenomen als daarvoor. Voorafgaand aan de toets voert de leerling enkele BrainGym-oefeningen uit. 

  • Nabespreking: de BrainGymbegeleider en de betrokkenen wisselen hun ervaringen uit over de vorderingen van de leerling en dit leesplan.   

Deze vorm vraagt directe betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de school of ouders. Hierdoor is het niet nodig dat de BrainGymbegeleider gedurende de 8 weken van de oefenperiode elke keer naar de school of het gezin komt.
In overleg kan er ook afgesproken worden dat de BrainGymbegeleider wél elke keer komt. Hierdoor wordt de prijs voor het gehele traject echter hoger.