De uitgangspunten voor dit onderzoek


Bij vaardigheden als lezen is het onder andere van belang dat:
  • beide ogen samenwerken: om voorbij het elkaar overlappende middengebied te komen en de regels te kunnen volgen; 
  • zowel de linker als rechter hersenhelft actief is: om toegang te hebben tot alle taalgebieden, om de tekst te kunnen analyseren én begrijpen.
Het ervaren van stress (bijvoorbeeld angst om fouten te maken of om te langzaam te lezen) kan een belemmerend effect hebben op de leesvorderingen. Die stress kan zo hevig zijn dat de leerling alleen nog maar aan het overleven is. In zo’n situatie worden kleine spiertjes (zoals rond de oren en ogen) minder goed gevoed waardoor het lezen moeilijker gaat.  


Specifieke BrainGym-oefeningen die in het onderzoekstraject werden gebruikt:
  • activeren de onderlinge samenwerking tussen de linker- en rechterkant van het brein en van het lichaam. De linker- en rechterhersenhelft hebben elk hun specifieke eigenschappen. Door de verbeterde samenwerking tussen beide kanten worden zowel het analyseren als synthetiseren aangesproken.
  • zorgen voor minder spanning op de ogen en ondersteunen de ogen om op een ontspannen manier over de regel heen en weer te bewegen tijdens het lezen.
  • stimuleren de coördinatie tussen de ogen en het brein.
  • zorgen voor het afnemen van stress en voor een betere concentratie.  
Op die manier konden BrainGym-oefeningen helpen om belemmeringen die het leesproces in de weg stonden te verminderen. De verwachting van de onderzoekers was dat hierdoor het lezen zou verbeteren. 

Eerder vergelijkbaar onderzoek in het buitenland gaf positieve resultaten te zien.