Cursus in BrainGym


Via het BrainGym Trainingscentrum kunt u de volgende cursussen volgen:
BrainGym® 1.01;   Optimale Organisatie;   Introductiedag Leesplan
Oefendag BrainGym

Hieronder meer informatie over deze cursussen:


BrainGym® 1.01
voor leerlingbegeleiders, leerkrachten, ouders, belangstellenden 

Geen speciale vooropleiding nodig. 

In 2 weekenden of 5 dagen leert u de 26 BrainGym-oefeningen. 
Daarnaast komt onder andere aan bod: de Dennisons Lateraliteits Repatterning, de 3- Dimensionale Repatterning, het formuleren van een persoonlijke doelstelling, de 3 dimensies en wat theorie over de ontwikkeling van het  brein, leerprocessen en stress. 

De cursus BrainGym is praktisch. De cursist kan zelf ervaren welke invloed BrainGym-oefeningen hebben op bijvoorbeeld kijken, luisteren, houding, lezen, en schrijven. 

Na deze cursus kunt u de BrainGym-oefeningen integreren in het dagelijks leven en werk. En: BrainGym inzetten als individuele begeleiding bij het verbeteren van leren, verminderen van stress, enzovoort. 

Cursusdata 
Deze vindt u op de volgende websites:


Oefendag BrainGym
voor iedereen die BrainGym® 1.01 gevolgd heeft, of BrainGym® 1.01, deel A

Om alles weer op te frissen en puntjes op de i te zetten. 
De oefendag kan ook handig zijn als opstap voor het vervolg van de cursus BrainGym® 1.01, deel B.

Datum
Zie de website: www.braingym-ki.nl


Optimale Organisatie (OO) (2.01)
voor individuele begeleiders

OO geeft zicht op persoonlijke leerstrategieŽn en op oorzaken van leerproblemen. Er wordt gekeken naar het individuele dominantiepatroon: welke hand, voet, oog, oor, hersenhelft heeft hij/zij als voorkeur. Dit verschaft inzicht in iemands manier van leren. 

Deze cursus kan worden gevolgd na BrainGym® 1.01 en duurt een weekend. Zie: 


Introductiedag Leerplan 
voor begeleiders die minimaal de cursussen BrainGym en OBO gevolgd hebben

Het leesplan is een speciaal begeleidingstraject voor kinderen die moeite hebben met lezen, te weinig vorderingen maken of dyslexie hebben.
Tijdens deze dag worden de opzet en werkwijze van het traject doorgenomen en alle bijbehorende formulieren besproken.
Daarnaast besteden we speciale aandacht aan de Dennisons LateraliteitsRepatterning, de Driedimensionale Repatterning en de BrainGym-oefeningen die in het leesplan worden ingezet. 

Datum voor de nascholingsdag:  voor- of najaar 2016


Uitgebreide opleiding 
Na BrainGym 101 zijn er verschillende mogelijkheden om de kennis en ervaring uit te breiden. 

Om te downloaden: